הצהרת פרטיות

1. כללי
הנקל סוד בע"מ  (להלן הנקל סוד), מכבדת את הפרטיות של כל המבקרים באתר האינטרנט שלנו. ברצוננו ליידע אתכם על סוגי הנתונים הנאספים על ידי הנקל סוד והשימוש בהם, וכיצד ניתן לבדוק את רמת הדיוק של המידע ולגרום  למחיקת נתונים אלה על ידי הנקל סוד. הנתונים נאספים, מעובדים ונעשה בהם שימוש בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"ד – 1981  אנו נוקטים בכל הצעדים הדרושים להבטחת תאימות להוראות החוק.

הצהרת פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט הנגישים מהיפר-קישורים באתרי האינטרנט של הנקל סוד.

2. איסוף, שימוש ועיבוד של נתונים אישיים
אנו אוספים נתונים המתייחסים לאדם ספציפי למטרות עיבוד ושימוש בלבד, אם אתם מחליטים מרצונכם להזין את הנתונים או נותנים את הסכמתכם המפורשת לכך. בכך אתם מקבלים את תנאי השימוש הבאים. 

בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו, נתונים מסוימים מאוחסנים אוטומטית על השרתים שלנו למטרת ניהול המערכת או למטרות סטטיסטיקה וגיבוי. נתונים אלו כוללים את שם ספק שירותי האינטרנט שלכם, ובמקרים מסוימים כתובת IP שלכם, גרסת תוכנת הדפדפן שלכם, מערכת ההפעלה של המחשב שנעשה בו שימוש לצורך גישה לאתר האינטרנט שלנו, אתר האינטרנט שאתם משתמשים בו כדי לבקר אותנו, אתרי האינטרנט שאתם מבקרים בהם בעת שאתם עמנו, ובעת הצורך, מונחי חיפוש כלשהם שהשתמשתם בהם למציאת אתר האינטרנט שלנו. על פי הנסיבות, נתונים אלו עשויים לאפשר הסקת מסקנות על מבקרים מסוימים באתר האינטרנט. אך לא נעשה שימוש בנתונים אישיים כלשהם בהקשר זה. בנתונים אלו נעשה שימוש אך ורק באופן אנונימי. אם הנקל סוד מעבירה נתונים לספקי שירותים חיצוניים, ינקטו צעדים טכניים וארגוניים המבטיחים כי העברת הנתונים מתבצעת בהתאם לחוק  ולתקנות בדבר הגנת הפרטיות.

אם אתם מספקים לנו מרצונכם החופשי נתונים אישיים, אנו לא נעשה שימוש, נעבד או נעביר נתונים אלו באופן החורג מהמגבלות הקבועות בחוק או שהוגדרו על ידיכם בהצהרת ההסכמה שלכם. יתרה מזו, אנו נעביר את הנתונים שלכם אך ורק אם נהיה מחויבים לעשות כן על ידי צווים של גופים רשמיים או בית המשפט.

כל השינויים בהצהרת הפרטיות יפורסמו בעמוד זה. כך תוכלו להתעדכן בכל עת בנתונים שאנו מאחסנים וכיצד אנו אוספים ומשתמשים בנתונים אלו.

3. אבטחה
הנקל סוד תאחסן את הנתונים שלכם באופן מאובטח ותנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי להגן על הנתונים שלכם מפני אובדן, שימוש לרעה או שינויים. שותפים חוזיים של הנקל סוד עם גישה לנתונים שלכם לצורך מתן שירותים לכם בשם הנקל סוד מחויבים חוזית לשמור על נתונים אלו בסודיות מוחלטת ואינם רשאים להשתמש בנתונים אלו לכל מטרה אחרת. במקרים מסוימים, יתכן שנצטרך להעביר את בקשותיכם לחברות קשורות של הנקל סוד. גם במקרים אלו הנתונים שלכם יישמרו בסודיות גמורה. 

4. נתונים אישיים של ילדים
הנקל סוד אינו מעוניינת לאסוף נתונים על ילדים בני למטה מ-14 שנים. בעת הצורך, הנקל סוד תודיע לילדים באופן ברור והולם שאל להם לשלוח מידע אישי להנקל. אם הורים או אפוטרופוסים חוקיים אחרים מגלים כי הילדים שבחסותם העמידו נתונים אישיים לרשות הנקל סוד, אנו מבקשים מהם לפנות אלינו בכתובת למטה (ראה סעיף 6 למטה) למחיקת הנתונים הללו. אז אנו  נפעל למחיקת הנתונים ללא דיחוי.

Cookies 5
כדי להקל על השימוש באתר האינטרנט שלנו, אנו משתמשים ב"cookies". cookies". הן יחידות נתונים קטנות המאוחסנות זמנית על הכונן הקשיח של המחשב שלכם על ידי הדפדפן הנחוצות לשימוש באתר האינטרנט שלנו. המידע הנכלל בקוקיות משמש, לדוגמה, למטרת בקרת שיח, בעיקר לניווט משופר, ומאפשר רמה גבוהה של ידידותיות למשתמש של אתר האינטרנט. הקוקיות שאנו משתמשים בהן אינן מאחסנות נתונים אישיים כלשהם. רוב הדפדפנים מקבלים cookies  באופן אוטומטי. ניתן להימנע מכך על ידי שינוי הגדרת הדפדפן שלכם. אתם יכולים למחוק את הcookies  שאוחסנו על מחשב האישי שלכם בכל עת על ידי מחיקת קבצי האינטרנט הזמניים (סרגל דפדפן "כלים" – "אפשרויות אינטרנט").

6.מחיקת נתונים,בקשות ושאלות/מנהל הגנת נתונים
נתונים מאוחסנים יימחקו על ידי הנקל סוד עם סיום תקופת שמירת הנתונים החוקית או החוזית או אם הנקל סוד אינה זקוקה להם עוד. אתם יכולים, כמובן, לבקש בכל עת למחוק את הנתונים שלכם. אתם רשאים גם לבטל בכל עת את הסכמתכם לשימוש או לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם בעתיד. במקרים אלו, או אם יש לכם בקשות נוספות כלשהן בקשר לנתונים האישיים שלכם, נא לשלוח דוא"ל או מכתב אל מנהל הגנת הנתונים שלנו, בכתובת :  ע. טובים 2, חיפה  נא לפנות אלינו כך גם אם ברצונכם לדעת האם אספנו עליכם נתונים, ואם כן, אלו נתונים. אנו נעשה את מיטב המאמצים כדי להיענות מיד לבקשתכם.

7. צפייה במידע ובקשה למחוק
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("החוק"), כל אדם זכאי, בעצמו או באמצעות נציגו לקבל את המידע המתייחס אליו המצוי במסד הנתונים, ואם הוא מגלה כי המידע אינו מדויק, אינו שלם, אינו ברור או לא מעודכן, הוא רשאי לפנות אל הבעלים של מסד הנתונים בבקשה לתקן או למחוק את הנתונים. על כל סירוב מצד הבעלים של מסד הנתונים להתיר צפייה או תיקון או מחיקה של מידע ניתן לערער בבית המשפט.

8. Facebook Social Plugins
עמודי אתר האינטרנט של הנקל עשויים להכיל תוכנות תוספים של הרשת החברתית facebook.com, המופעלת על ידיFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA   (להלן, "פייסבוק").

תוכנות תוספים אלו עשויות להיות בעיקר לחצן הפייסבוק"Like" . אם אתם נכנסים לאחד מעמודי האינטרנט של הנקל המצויד בתוכנות תוספים אלו, דפדפן האינטרנט שלכם יתקשר ישירות אל שרתי הפייסבוק ותוכנת התוסף תוצג על גבי המסך באמצעות תקשורת אל הדפדפן שלכם. תוכנת התוסף תודיע לדפדפן הפייסבוק באלו מעמודי האינטרנט של הנקל ביקרתם.

אם אתם חברים בפייסבוק ומחוברים לחשבון משתמש בפייסבוק במהלך הביקור בעמוד האינטרנט של הנקל, הפייסבוק ימסור מידע זה לחשבון משתמש שלכם בפייסבוק.  בעת שימוש בכל אחת מפונקציות תוכנות התוספים (לדוגמה, לחיצה על לחצן“Like” , הוספת הערה), יימסר המידע גם לחשבון המשתמש בפייסבוק שלכם; מידע נוסף על איסוף הנתונים והשימוש בהם על ידי פייסבוק ועל הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותכם להגנה על פרטיותכם ניתן למצוא במידע על הגנת נתונים בפייסבוק.

כדי שהפייסבוק לא יוכל למסור מידע על הביקור בעמוד באינטרנט של הנקל לחשבון המשתמש בפייסבוק שלכם, עליכם לנתק את חשבון המשתמש בפייסבוק לפני הביקור בעמודי האינטרנט של הנקל.